บทความสุขภาพทางเพศ

สงสัยกันไหมทำไมคนเป็นโรคหัวใจถึงเยอะขึ้น

     ถือเป็นโรคที่มีขอบเขตของการเจ็บป่วยที่กว้างและมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพภายในหัวใจและหลอดเลือดที่มีความหลากหลายมากและถ้าหากพบความผิดปกติที่อวัยวะส่วนใดก็จะเกิดเป็นโรคหัวใจชนิดนั้นๆ เช่น ลิ้นหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ หลอดเลือดหัวใจการส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าในหัวใจเป็นต้น บางคนก็มีอาการบ่งชี้เนื่องจากเวลาดูคลิปโป๊แล้วเจ็บหน้าอก พยาธิสภาพที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดเช่น ไขมันพอกในหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะตอนที่ดูคลิปโป๊จะรู้สึกว่าเลือดไหลเวียนได้ไม่ดี การพอกของหัวใจทำให้หลอดเลือดของหัวใจและการเกิดฝีในลิ้นหัวใจ ส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตเป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจที่พบได้บ่อยๆก็คือไขมันในเลือดสูงพันธุกรรม และการสูบบุหรี่ เป็นต้น โรคหัวใจที่พบได้บ่อย      หลอดเลือดหัวใจตีบ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บที่หน้าอก วูบหมดสติ และเป็นลมโดยจะมีสาเหตุที่หลากหลายประการ เช่น

READ MORE