สงสัยกันไหมทำไมคนเป็นโรคหัวใจถึงเยอะขึ้น

     ถือเป็นโรคที่มีขอบเขตของการเจ็บป่วยที่กว้างและมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของพยาธิสภาพภายในหัวใจและหลอดเลือดที่มีความหลากหลายมากและถ้าหากพบความผิดปกติที่อวัยวะส่วนใดก็จะเกิดเป็นโรคหัวใจชนิดนั้นๆ เช่น ลิ้นหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ หลอดเลือดหัวใจการส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าในหัวใจเป็นต้น บางคนก็มีอาการบ่งชี้เนื่องจากเวลาดูคลิปโป๊แล้วเจ็บหน้าอก พยาธิสภาพที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดเช่น ไขมันพอกในหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะตอนที่ดูคลิปโป๊จะรู้สึกว่าเลือดไหลเวียนได้ไม่ดี การพอกของหัวใจทำให้หลอดเลือดของหัวใจและการเกิดฝีในลิ้นหัวใจ ส่งผลทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิตเป็นต้น ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจที่พบได้บ่อยๆก็คือไขมันในเลือดสูงพันธุกรรม และการสูบบุหรี่ เป็นต้น

โรคหัวใจที่พบได้บ่อย

     หลอดเลือดหัวใจตีบ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บที่หน้าอก วูบหมดสติ และเป็นลมโดยจะมีสาเหตุที่หลากหลายประการ เช่น การสูบบุหรี่ มีไขมันพอกหลอดเลือด เป็นตามพันธุกรรม อายุ โรคประจำตัวอื่นๆหากพบว่าผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลรักษาโดยทันทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิต ซึ่งมีกระบวนการรักษาดังนี้

     1. รักษาโดยให้ยาละลายลิ่มเลือด

     2. รักษาโดยการขยายด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด

     3. รักษาด้วยการผ่าตัด ทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ

     ก็จะสามารถลดความเสี่ยงและป้องกันที่จะเกิดโรคได้ด้วย การควบคุมการกินอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณไขมันที่สูง ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ ควบคุมโรคปัจจุบันเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา และต้องอดดูคลิปโป๊สักระยะเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวใจกลับมาแข็งแรง

หัวใจวายเฉียบพลัน

     ผู้ป่วยจะมีอาการของโรคที่ชัดเจนคือเหนื่อยง่าย มีอาการขาบวม นอนราบแล้วเหนื่อยมากขึ้น ด้วยการของโรคนั้นจะมีสาเหตุ มีปัญหาสุขภาพในปัจจุบันเป็นตัวกระตุ้น เช่น ความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้มี ภาวะไทรอยด์ ภาวะซีดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ถ้าเกิดว่าเป็นตอนที่ดูคลิปโป๊ส่งผลให้เสียชีวิตได้เลย แพทย์จะต้องค้นหาความผิดปกติเหล่านี้ให้เจอและทำการรักษาในทันทีซึ่งถือเป็นการรักษาภาวะหัวใจวายได้ตรงจุดมากที่สุด

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

     เป็นอาการที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ และจะทำให้มีผลกระทบต่อการสูบฉีดโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย และทำให้เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดหัวใจล้มเหลว หลอดเลือดสมองอุดตัน จะมีการส่งสัญญาณแจ้งเตือนอาการของโรคที่เด่นชัดคือ มีอาการใจสั่น 

หน้ามืด วูบ และอาจเสียชีวิตได้

    เนื่องจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมีหลายชนิด จำเป็นต้อง ตรวจวินิจฉัยจำแนกแยกรูปให้ชัดเจนเพื่อการรักษาที่ตรงจุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *